Aktivitets – og Samværstilbud §104

Botilbudet er en del af skolecenteret i Holsted. Her summer af det af liv, lyst og lærdom, 

Medarbejderne er dygtige til altid at finde på nye muligheder, hvis det ikke går fremad for hver enkelt. Samarbejdet består af daglige overlap mellem personale på Botilbud og Dagtilbud, samt ugentlige møder, hvor de unges udvikling og udfordringer drøftes, og nye pædagogiske tiltag planlægges.

Målet er at forbedre den unges personlige færdigheder, øge livskvaliteten ved at indgå i en meningsfuld hverdag med indhold, struktur, aktiviteter og fællesskab, samt at udvide den unges horisont.

Bevilges efter SEL §104. 

Ét integreret tilbud

Botilbudet og Dagbehandlingstilbudet i Holsted tilbyder således en specialiseret indsats hvor undervisning / dagaktivering, socialpædagogik og behandling integreres i ét tilbud.
Alle tiders dagbehandlingstilbud Jylland

Aktivitets – og Samværstilbud §104

Botilbudet er en del af skolecenteret i Holsted. Her summer af det af liv, lyst og lærdom, fordi mange unge er i gang med uddannelse. Det drejer sig om Friskolen Helios, STU uddannelse, unge som er i aktiviteter bevilget under § 104 og unge, bevilget et ressourceforløb. Et samvirke af mange og forskellige mennesker, som alle udvikler sig i deres tempo.

Medarbejderne er dygtige til altid at finde på nye muligheder, hvis det ikke går fremad for hver enkelt. Samarbejdet består af daglige overlap mellem personale på Botilbud og Dagtilbud, samt ugentlige møder, hvor de unges udvikling og udfordringer drøftes, og nye pædagogiske tiltag planlægges.

Aktivitets– og samværstilbud 

Målet er at forbedre den unges personlige færdigheder, øge livskvaliteten ved at indgå i en meningsfuld hverdag med indhold, struktur, aktiviteter og fællesskab, samt at udvide den unges horisont.

Bevilges efter SEL §104. 

Ét integreret tilbud

Botilbudet og Dagbehandlingstilbudet i Holsted tilbyder således en specialiseret indsats hvor undervisning / dagaktivering, socialpædagogik og behandling integreres i ét tilbud.
Alle tiders dagbehandlingstilbud Jylland