Aktivitets – og Samværstilbud §104

Botilbudet i Holsted er godkendt jf. SEL § 104 som et aktivitetstilbud. Godkendelsen rummer 4 pladser.
Vi tilbyder både pladser til stedets beboere, men også udefrakommende.

Vi er et lille sted, som gør det muligt at udarbejde individuelle forløb, hvis det er det der har brug for. Vores tilbud har til huse i Holsted, hvor vi har vores egen lille oase med højt til loftet krydret med natur og skov i baghaven. Alligevel ligger det centralt til bydelen, hvor det er muligt at anvende offentligt transport.

Der lægges vægt på at finde meningsfulde opgaver, som er tilpasset den enkelte ud fra interesser og ressourcer. Det kan være alt lige fra håndværkerlignende opgaver til det kreative værksted. Vi ser mulighederne frem for begrænsninger og støtter den enkelte i en positiv udvikling.

Som en del af strukturen på dagtilbuddet forsøges der altid på at lave meningsfulde udflugter. Udflugter som er med til at understøtte det daglige arbejde, og som giver gode og positive oplevelser i et fællesskab.

På Botilbudet i Holsted ønsker vi at skabe indhold til det gode liv. Være med til at sikre en meningsfuld hverdag, hvor mængden af indhold er passende for den enkelte.

Alle tiders dagbehandlingstilbud Jylland

Aktivitets – og Samværstilbud §104

Botilbudet er en del af skolecenteret i Holsted. Her summer af det af liv, lyst og lærdom, fordi mange unge er i gang med uddannelse. Det drejer sig om Friskolen Helios, STU uddannelse, unge som er i aktiviteter bevilget under § 104 og unge, bevilget et ressourceforløb. Et samvirke af mange og forskellige mennesker, som alle udvikler sig i deres tempo.

Medarbejderne er dygtige til altid at finde på nye muligheder, hvis det ikke går fremad for hver enkelt. Samarbejdet består af daglige overlap mellem personale på Botilbud og Dagtilbud, samt ugentlige møder, hvor de unges udvikling og udfordringer drøftes, og nye pædagogiske tiltag planlægges.

Aktivitets– og samværstilbud 

Målet er at forbedre den unges personlige færdigheder, øge livskvaliteten ved at indgå i en meningsfuld hverdag med indhold, struktur, aktiviteter og fællesskab, samt at udvide den unges horisont.

Bevilges efter SEL §104. 

Ét integreret tilbud

Botilbudet og Dagbehandlingstilbudet i Holsted tilbyder således en specialiseret indsats hvor undervisning / dagaktivering, socialpædagogik og behandling integreres i ét tilbud.
Alle tiders dagbehandlingstilbud Jylland