Værdigrundlag

Botilbudet i Holsted er først og fremmest de beboeres hjem, hvor målet er at udvikle ansvarlighed, selverkendelse og selvstændighed, så de beboere modnes til at kunne klare sig selv i størst muligt omfang.

I det daglige arbejde med beboerne tages der udgangspunkt i de ressourcer, hver enkelt beboer rummer, frem for at fokusere på fejl og mangler. Der arbejdes på at skabe et trygt, anerkendende og ligeværdigt miljø, hvilket vi mener er nødvendigt for at de unge kan udvikle sig og lære at mestre hverdagen.

Det vægtes, at stedets beboere lærer at udvise respekt og omsorg for andre mennesker.

Menneskesyn

Vores grundlæggende menneskesyn er, at der skal være plads til os alle i fællesskabet og at være rummelige i mødet med andre mennesker. Der skal ikke fokuseres på de svage sider, men tværtimod på de stærke. Der skal naturligvis tages hensyn til eventuelle handicaps eller dysfunktioner, så livet bliver lettere og mere overkommeligt for den enkelte. 

Fællesskab

Der bygges på fælles ansvarlighed i dagligdagen og der satses på fælles oplevelser, både de små og de store. Grundlaget er, at alle er lige betydningsfulde og ansvarlige og alle tager del i fællesskabet ud fra deres forudsætninger og evner.

Vi ser det som vores fornemmeste opgave, at vi understøtter, inddrager og udfordrer de unge individuelt og i et fællesskab, således at den unge på sigt bliver i stand til at tage ejerskab og ansvar for eget liv. 

Ligeværd

Det er botilbudets holdning at egentlig ansvarlighed ikke kan eksistere uden selvværd. Derfor stræbes der efter at skabe et miljø, hvor alle er ligeværdige, selvom de ikke har ens forudsætninger. Det er botilbudets mål, at de unge lærer at bearbejde følelser og konflikter, der opstår undervejs i denne udviklingsproces.

Botilbudet tillægger det stor betydning, at de unge er i beskæftigelse i hverdagen og det er et vigtigt del af arbejdet, at bistå i afklaringerne i forhold til uddannelse og erhvervsmæssige muligheder og dermed sætte realistiske mål for fremtiden. Botilbudet har som sin hjertesag at skabe liv, lyst og lærdom i enhver af vore beboeres liv. Derfor lægges der vægt på aktiviteter og godt humør.

Alle tiders dagbehandlingstilbud Jylland

Værdigrundlag

Botilbudet i Holsted er først og fremmest de unges hjem, hvor målet er at udvikle ansvarlighed, selverkendelse og selvstændighed, så de unge modnes til at kunne klare sig selv i størst muligt omfang, når de flytter fra Botilbudet.

I det daglige arbejde med beboerne tages der udgangspunkt i de ressourcer, hver enkelt beboer rummer, frem for at fokusere på fejl og mangler. Der arbejdes på at skabe et trygt, anerkendende og ligeværdigt miljø, hvilket vi mener er nødvendigt for at de unge kan udvikle sig og lære at mestre hverdagen.

Det vægtes, at stedets unge lærer at udvise respekt og omsorg for andre mennesker.

Menneskesyn

Vores grundlæggende menneskesyn er, at der skal være plads til os alle i fællesskabet og at være rummelige i mødet med andre mennesker. Der skal ikke fokuseres på de svage sider, men tværtimod på de stærke. Der skal naturligvis tages hensyn til eventuelle handicaps eller dysfunktioner, så livet bliver lettere og mere overkommeligt for den enkelte. 

Fællesskab

Der bygges på fælles ansvarlighed i dagligdagen og der satses på fælles oplevelser, både de små og de store. Grundlaget er, at alle er lige betydningsfulde og ansvarlige og alle tager del i fællesskabet ud fra deres forudsætninger og evner.

Vi ser det som vores fornemmeste opgave, at vi understøtter, inddrager og udfordrer de unge individuelt og i et fællesskab, således at den unge på sigt bliver i stand til at tage ejerskab og ansvar for eget liv. 

Ligeværd

Det er botilbudets holdning at egentlig ansvarlighed ikke kan eksistere uden selvværd. Derfor stræbes der efter at skabe et miljø, hvor alle er ligeværdige, selvom de ikke har ens forudsætninger. Det er botilbudets mål, at de unge lærer at bearbejde følelser og konflikter, der opstår undervejs i denne udviklingsproces.

Botilbudet tillægger det stor betydning, at de unge er i beskæftigelse i hverdagen og det er et vigtigt del af arbejdet, at bistå i afklaringerne i forhold til uddannelse og erhvervsmæssige muligheder og dermed sætte realistiske mål for fremtiden. Botilbudet har som sin hjertesag at skabe liv, lyst og lærdom i enhver af vore beboeres liv. Derfor lægges der vægt på aktiviteter og godt humør.