Botilbudet i Holsted er et tilbud for unge voksne som pga deres psykosociale situation og udfordrende adfærd risikerer at blive marginaliserede, ensomme og ulykkelige. Det kan fx være sent udviklede unge, som ikke er parate til at klare sig på egen hånd, og som derfor har behov for personlig støtte og vejledning for at komme i positiv udvikling.

Botillbudets mission er, at tillbyde disse unge voksne et trygt og rummeligt miljø, en klar struktur og anerkendende og tydelige voksne, som sikrer et inkluderende fællesskab og positive aktiviteter. Målet er, at de på sigt bliver i stand til at få opfyldt nogle af de ønsker de har til fremtiden og så godt som muligt lærer at mestre en dagligdag, med et minimum af støtteforanstaltninger.

STU i Holsted

Individuelt tilrettelagt STU på samme matrikel.

§104 Aktivitetstilbud

Vi har fået godkendt vores §104 tilbud på vores botilbud!

Ressourceforløb

For unge som skal have udviklet deres arbejdsevne.

OL på Tvind

OL på Tvind

OL på Tvind hører til de meget gode begivenheder. 650 børn og unge samt lærere og pædagoger fra bosteder og skoler i hele Danmark, holder hvert år den første fredag og lørdag i september måned et imponerende sportsarrangement.

Vi er tusindkunstnere

Vi er tusindkunstnere

Beboernes drømme af alle slags skal italesættes og  tages alvorligt. Det er vores opgave at hjælpe med, iscenesætte og garantere miljøet således, at den henviste beboer selv begynder at opdage, at han kan, at han er regnet og at han kan lære mere.

ADL i praksis

ADL i praksis

I det daglige pædagogiske arbejde har vi fokus på almindelig daglig levevis. Det er ydmygt og vedvarende arbejde som handler om at højne beboerens almene velbefindende ved, at han anspores til at holde god hygiejne osv.