Et Hjem for Alle

Botilbudet i Holsted er et tilbud for unge voksne som pga. deres psykosociale situation og udfordrende adfærd risikerer at blive marginaliserede, ensomme og ulykkelige. Det kan f.eks. være sent udviklede unge, som ikke er parate til at klare sig på egen hånd, og som derfor har behov for personlig støtte og vejledning for at komme i positiv udvikling.

 

 

 Et Hjem for Alle

Botilbudet i Holsted er et tilbud for unge voksne som pga. deres psykosociale situation og udfordrende adfærd risikerer at blive marginaliserede, ensomme og ulykkelige. Det kan f.eks. være sent udviklede unge, som ikke er parate til at klare sig på egen hånd, og som derfor har behov for personlig støtte og vejledning for at komme i positiv udvikling.

 

 

Vores tilbud

STU i Holsted

Individuelt tilrettelagt STU på samme matrikel.

§104 Aktivitetstilbud

Vi har fået godkendt vores §104 tilbud på vores botilbud!

Botilbud §107

Botilbudet i Holsted er godkendt som botilbud jævnfør SEL §107 med fire faste pladser.

Vores blog

ADL i praksis

ADL i praksis

I det daglige pædagogiske arbejde har vi fokus på almindelig daglig levevis. Det er ydmygt og vedvarende arbejde som handler om at højne beboerens almene velbefindende ved, at han anspores til at holde god hygiejne osv.

Case: Kørekort i farezonen

Case: Kørekort i farezonen

En ung mand har som en af sine drømme og mål, at tage et kørekort. Han går i gang sammen med en anden ung. Teorien er ikke let, da begge de unge mænd har svært ved at læse. Det praktiske går godt og kørelæreren tror på ham. Men embedslægen er i tvivl.

Case: Tandlægeskræk

Case: Tandlægeskræk

Vi taler meget om, hvordan vi rent faktisk praktisk kan opnå overensstemmelse i det virkelige liv. Det er nemmere sagt end gjort. Det kan være at man gerne vil, men ikke tør? Her er en lille case om et svært tilfælde af tandlægeskræk. 

Dokumentation

Dokumentation

Det daglige socialpædagogiske arbejde bygger på observationer af beboerne og deraf følgende dokumentation og evaluering i Dagbogsprogrammet. Dagbogsprogrammet er et enkelt og brugervenligt redskab til dokumentation og effektmåling af praksis.

NADA behandling

NADA behandling

NADA er en forkortelse af National Acupuncture Detoxification Association. NADA er en behandlingsform, der er baseret på øreakupunktur. Det er et system, der får den enkelte mere i balance, og metoden genskaber indre ro og fokus for den enkelte.

En pædagogisk metode: KRAP

En pædagogisk metode: KRAP

KRAP: Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik. KRAP er en konkret metode til at blive bevidst om betydningen af at gøre det, man siger, man vil gøre og følge op på, om det gik godt på en positiv og anerkendende måde.