Målgrupper

Botilbudet i Holsted er for beboere med psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer, som har brug for et trygt og rummeligt miljø, en klar struktur og anerkendende og tydelige voksne.

Sent udviklede, som har en udviklingsforstyrrelse eller har pådraget sig en hjerneskade under eller efter fødsel og derfor ikke er parat til at klare sig på egen hånd, og som derfor har behov for personlig støtte og vejledning i almindelig dagligt gøremål for at blive selvhjulpne. Ydermere hjælp til afklaring i forhold til fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

Beboere som har været udsat for omsorgssvigt og nederlag og har følelsesmæssige vanskeligheder, er tilknytningsforstyrrede og psykisk sårbare, har svært ved at udsætte deres behov. Således har behov for støtte til at finde en personlig stabilitet og til afklaring af uddannelse eller fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

Dermed støtte til at skabe forudsætninger for et mere indholdsrigt liv. Beboere der har vanskeligt ved at finde sin egen funktion og rolle i relation til omgivelser, kammerater og voksne, og hvor det er kendetegnende, at de har et lavt selvværd og manglende tro på egen kunnen. Overvægtige med behov for støtte og vejledning til gennemførelse af et bedre livsmønster. Beboere med anden etnisk baggrund, med integrationsvanskeligheder og med behov for personlig, social og uddannelsesmæssig støtte.

Botilbudet kan modtage beboere med følgende udfordringer:

 

 • Udviklingshæmning
 • Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
 • Anden psykisk vanskelighed
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Andet socialt problem
 • Omsorgssvigt
Alle tiders dagbehandlingstilbud Jylland

Målgrupper

Målgrupper

 

 • Udviklingshæmning
 • Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Anden psykisk vanskelighed
 • Omsorgssvigt
 • Andet socialt problem

Botilbudet i Holsted modtager

 • Unge voksne med lettere psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer, som har brug for et trygt og rummeligt miljø, en klar struktur og anerkendende og tydelige voksne.
 • Unge sent udviklede som har en udviklingsforstyrrelse og derfor ikke er parate til at klare sig på egen hånd, og har behov for personlig støtte og vejledning. 
 • Botilbudet arbejder med unge, der har behov for botræning, så de bliver i stand til at klare sig selv, når de skal flytte i egen bolig. 
 • Botilbudet arbejder med unge, der har været udsat for omsorgssvigt, er tidligt skadede og derfor har behov for jeg støttende, motiverende, anerkendende, kognitiv og personlig støtte, så de på sigt kan blive i stand til at få opfyldt nogle af de ønsker de har til fremtiden og på sigt lærer at mestre en dagligdag, med et minimum af støtteforanstaltninger.
 • Voksne over 18 år. 

Afgrænsning

Botilbudet modtager ikke:

 

 • Unge med stærk psykisk afvigerkarakter
 • Unge med et vedvarende misbrug
 • Voldelige unge