Ressourceforløb


 

Botilbudet er en del af skolecenteret i Holsted. Her summer af det af liv, lyst og lærdom, fordi mange unge er i gang med uddannelse. Det drejer sig om Friskolen Helios, STU uddannelse, unge som er i aktiviteter bevilget under § 104 og unge, bevilget et ressourceforløb. Et samvirke af mange og forskellige mennesker, som alle udvikler sig i deres tempo.

Medarbejderne er dygtige til altid at finde på nye muligheder, hvis det ikke går fremad for hver enkelt. Samarbejdet består af daglige overlap mellem personale på Botilbud og Dagtilbud, samt ugentlige møder, hvor de unges udvikling og udfordringer drøftes, og nye pædagogiske tiltag planlægges.

 

Ét integreret tilbud

Botilbudet og Dagbehandlingstilbudet i Holsted tilbyder således en specialiseret indsats hvor undervisning / dagaktivering, socialpædagogik og behandling integreres i ét tilbud.

 

Alle tiders dagbehandlingstilbud Jylland

Hvilke dagtilbud er der i Holsted?

Aktivitets- og samværstilbud
Dagbehandling Helios
Ressourceforløb
STU