Dokumentation


 

De unges udviklings mål er i fokus igennem det daglige arbejde med rapportering igennem dagbogen.dk, samt på ugentlige personale møder. De ansatte, men især den unges kontaktperson, har i dagligdagen fokus på hele tiden at følge op på udviklingsplanens mål og delmål.

 

Systematisk brug af rapporteringsprogram

Personalet har taget Dagbogsprogrammet.dk i brug for at systematiserer observationer og sikre at vi får en fælles viden og kan støtte hinanden i at yde den bedst mulige indsats.

Observationerne læses dagligt og evalueres på de ugentlige personalemøder. Der ud over udarbejdes der en gang årligt statusrapporter i forbindelse med det årlige Opfølgningsmøde, hvor den unges sagsbehandler deltager.

Her vurderes det om den unge er velanbragt, udvikler sig som planlagt, og målene justeres.