Dokumentation

De beboeres udviklings mål er i fokus igennem det daglige arbejde med rapportering igennem dagbogen.dk, samt på ugentlige personale møder. De ansatte, men især de beboeres kontaktperson, har i dagligdagen fokus på hele tiden at følge op på udviklingsplanens mål og delmål.

Systematisk brug af rapporteringsprogram

Personalet har taget Dagbogsprogrammet.dk i brug for at systematiserer observationer og sikre at vi får en fælles viden og kan støtte hinanden i at yde den bedst mulige indsats.

Observationerne læses dagligt og evalueres på de ugentlige personalemøder. Der ud over udarbejdes der en gang årligt statusrapporter i forbindelse med det årlige Opfølgningsmøde, hvor de beboeres sagsbehandler deltager.

Her vurderes det om de beboere er velanbragt, udvikler sig som planlagt, og målene justeres.

Alle tiders dagbehandlingstilbud Jylland

Dokumentation

De unges udviklings mål er i fokus igennem det daglige arbejde med rapportering igennem dagbogen.dk, samt på ugentlige personale møder. De ansatte, men især den unges kontaktperson, har i dagligdagen fokus på hele tiden at følge op på udviklingsplanens mål og delmål.

Systematisk brug af rapporteringsprogram

Personalet har taget Dagbogsprogrammet.dk i brug for at systematiserer observationer og sikre at vi får en fælles viden og kan støtte hinanden i at yde den bedst mulige indsats.

Observationerne læses dagligt og evalueres på de ugentlige personalemøder. Der ud over udarbejdes der en gang årligt statusrapporter i forbindelse med det årlige Opfølgningsmøde, hvor den unges sagsbehandler deltager.

Her vurderes det om den unge er velanbragt, udvikler sig som planlagt, og målene justeres.

Alle tiders dagbehandlingstilbud Jylland