Faglig målsætning

 

 • At skabe et rummeligt, trygt bosted og miljø for unge mellem 18-29 år, hvor der er mulighed for optimal personlig udvikling og social træning, samt at yde pædagogisk støtte til unge, der endnu ikke formår helt at mestre eget liv.
 • At drage omsorg for de unges fysiske og psykiske velfærd, da dette er en forudsætning for deres videre udvikling.
 • At opbygge og styrke de unges selvværdsfølelse igennem mødet med troværdige og tydelige personale, som er i stand til at møde dem anerkendende, ligeværdigt og respektfuldt.
 • At de unge støttes og styrkes i at indgå i sociale sammenhænge og relationer, da vi alle har brug for at være en del af noget og være noget for andre.
 • At de unge afklares og forberedes i forhold til beskæftigelse, således at de har noget at stå op til om morgenen.
 • At beboerne får tydeliggjort egne mål og ønsker for fremtiden og derefter får personlig støtte til at få opfyldt disse og dermed på sigt bliver i stand til at være selv forsørgende.
 • At de unge så vidt som muligt opnår et afklaret forhold til deres familie og netværk, således at der skabes en positiv dialog mellem netværket og den unge.
 • At de unge bliver selvhjulpne og kan klare den praktiske af hverdagen. Samt at de styrkes i troen på sig selv og bliver i stand til at træffe gode selvstændige beslutninger for eget liv.
Alle tiders dagbehandlingstilbud Jylland

Faglig målsætning

 

 • At skabe et rummeligt, trygt bosted og miljø for unge mellem 18-29 år, hvor der er mulighed for optimal personlig udvikling og social træning, samt at yde pædagogisk støtte til unge, der endnu ikke formår helt at mestre eget liv.
 • At drage omsorg for de unges fysiske og psykiske velfærd, da dette er en forudsætning for deres videre udvikling.
 • At opbygge og styrke de unges selvværdsfølelse igennem mødet med troværdige og tydelige personale, som er i stand til at møde dem anerkendende, ligeværdigt og respektfuldt.
 • At de unge støttes og styrkes i at indgå i sociale sammenhænge og relationer, da vi alle har brug for at være en del af noget og være noget for andre.
 • At de unge afklares og forberedes i forhold til beskæftigelse, således at de har noget at stå op til om morgenen.
 • At beboerne får tydeliggjort egne mål og ønsker for fremtiden og derefter får personlig støtte til at få opfyldt disse og dermed på sigt bliver i stand til at være selv forsørgende.
 • At de unge så vidt som muligt opnår et afklaret forhold til deres familie og netværk, således at der skabes en positiv dialog mellem netværket og den unge.
 • At de unge bliver selvhjulpne og kan klare den praktiske af hverdagen. Samt at de styrkes i troen på sig selv og bliver i stand til at træffe gode selvstændige beslutninger for eget liv.