Faglig målsætning

 

 • At skabe et rummeligt, trygt bosted og miljø for unge over 18 år, hvor der er mulighed for optimal personlig udvikling og social træning, samt at yde pædagogisk støtte til unge, der endnu ikke formår helt at mestre eget liv.
 • At drage omsorg for de unges fysiske og psykiske velfærd, da dette er en forudsætning for deres videre udvikling.
 • At opbygge og styrke de unges selvværdsfølelse igennem mødet med troværdige og tydelige personale, som er i stand til at møde dem anerkendende, ligeværdigt og respektfuldt.
 • At de unge støttes og styrkes i at indgå i sociale sammenhænge og relationer, da vi alle har brug for at være en del af noget og være noget for andre.
 • At de unge afklares og forberedes i forhold til beskæftigelse, således at de har noget at stå op til om morgenen.
 • At beboerne får tydeliggjort egne mål og ønsker for fremtiden og derefter får personlig støtte til at få opfyldt disse og dermed på sigt bliver i stand til at være selv forsørgende.
 • At de unge så vidt som muligt opnår et afklaret forhold til deres familie og netværk, således at der skabes en positiv dialog mellem netværket og den unge.
 • At de unge bliver selvhjulpne og kan klare den praktiske af hverdagen. Samt at de styrkes i troen på sig selv og bliver i stand til at træffe gode selvstændige beslutninger for eget liv.
Alle tiders dagbehandlingstilbud Jylland

Faglig målsætning

 

 • At skabe et rummeligt, trygt bosted og miljø for unge over 18 år, hvor der er mulighed for optimal personlig udvikling og social træning, samt at yde pædagogisk støtte til unge, der endnu ikke formår helt at mestre eget liv.
 • At drage omsorg for de unges fysiske og psykiske velfærd, da dette er en forudsætning for deres videre udvikling.
 • At opbygge og styrke de unges selvværdsfølelse igennem mødet med troværdige og tydelige personale, som er i stand til at møde dem anerkendende, ligeværdigt og respektfuldt.
 • At de unge støttes og styrkes i at indgå i sociale sammenhænge og relationer, da vi alle har brug for at være en del af noget og være noget for andre.
 • At de unge afklares og forberedes i forhold til beskæftigelse, således at de har noget at stå op til om morgenen.
 • At beboerne får tydeliggjort egne mål og ønsker for fremtiden og derefter får personlig støtte til at få opfyldt disse og dermed på sigt bliver i stand til at være selv forsørgende.
 • At de unge så vidt som muligt opnår et afklaret forhold til deres familie og netværk, således at der skabes en positiv dialog mellem netværket og den unge.
 • At de unge bliver selvhjulpne og kan klare den praktiske af hverdagen. Samt at de styrkes i troen på sig selv og bliver i stand til at træffe gode selvstændige beslutninger for eget liv.