Jobcenteret

Botilbudet samarbejder med Jobcentret i de relevante kommuner i forbindelse med beboernes beskæftigelsessituation.

Vi samarbejder med Kriminalforsorgen, i det omfang det er nødvendigt.