Musik og media

Der er indrettet musiklokale på stedet, som kan benyttes af beboerne. Musiklokalet er indrettet med musikanlæg og instrumenter, der frit kan benyttes.

Musikken binder mennesker sammen på kryds og tværs af kulturer og sproglige barrierer og er et vidunderligt sprog – at tale sammen på og hvor man kan udtrykke alt det, der ellers er svært at få sagt. I vores musiklokale er der keyboard, trommer, akustisk guitar, el-guitar og el-bas.

Biograf og media

Der er indrettet biografrum, hvor der er opstillet projektor til filmaftenener eller lignende. Der kan udlånes medie- og fotoudstyr til de af beboerne, der har interesse for dette.