Opholdsbetaling 

Månedstaksten for ophold er 52,650 kr i 2022.