STU i Holsted

  

Botilbudet er en del af skolecenteret i Holsted. Her summer af det af liv, lyst og lærdom, fordi mange unge er i gang med uddannelse. Det drejer sig om STU uddannelse, unge som er i aktiviteter bevilget under § 104 og unge, bevilget et ressourceforløb. Et samvirke af mange og forskellige mennesker, som alle udvikler sig i deres tempo.

Medarbejderne er dygtige til altid at finde på nye muligheder, hvis det ikke går fremad for hver enkelt. Samarbejdet består af daglige overlap mellem personale på Botilbud og STU tilbud, samt ugentlige møder, hvor de unges udvikling og udfordringer drøftes, og nye pædagogiske tiltag planlægges.

Læs mere om vores STU her. 

Hvad er STU?

Unge som ikke kan tage en ungdomsuddannelse, fx på teknisk skole, fordi de har psykosociale eller andre udfordringer som gør, at de ikke kan trives der, kan få bevilget en STU uddannelse.  STU står Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og er en 3–årig uddannelse til unge fra 16 til 25 år, der har brug for støtte. STU er et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, der afsluttes med kompetence–bevis.

Visitation
 

Det er UU vejlederen i den pågældende kommune, som sammen med eleven, indstiller til STU. Hvis den bliver bevilget, laves en plan for hvor eleven skal tage STU uddannelsen, og hvilke mål der skal arbejdes med. 

Ét integreret tilbud

Botilbudet og STU tilbud et i Holsted tilbyder således en specialiseret indsats hvor praktisk og teoretisk undervisning, socialpædagogik og behandling integreres i ét tilbud.

STU i Holsted

  

Botilbudet er en del af skolecenteret i Holsted. Her summer af det af liv, lyst og lærdom, fordi mange unge er i gang med uddannelse. Det drejer sig om Friskolen Helios, STU uddannelse, unge som er i aktiviteter bevilget under § 104 og unge, bevilget et ressourceforløb. Et samvirke af mange og forskellige mennesker, som alle udvikler sig i deres tempo.

Medarbejderne er dygtige til altid at finde på nye muligheder, hvis det ikke går fremad for hver enkelt. Samarbejdet består af daglige overlap mellem personale på Botilbud og STU tilbud, samt ugentlige møder, hvor de unges udvikling og udfordringer drøftes, og nye pædagogiske tiltag planlægges.

 Læs mere om STU på Friskolen Helios

Hvad er STU?

Unge som ikke kan tage en ungdomsuddannelse, fx på teknisk skole, fordi de har psykosociale eller andre udfordringer som gør, at de ikke kan trives der, kan få bevilget en STU uddannelse.  STU står Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og er en 3–årig uddannelse til unge fra 16 til 25 år, der har brug for støtte. STU er et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, der afsluttes med kompetence–bevis.

Visitation
 

Det er UU vejlederen i den pågældende kommune, som sammen med eleven, indstiller til STU. Hvis den bliver bevilget, laves en plan for hvor eleven skal tage STU uddannelsen, og hvilke mål der skal arbejdes med. 

Ét integreret tilbud

Botilbudet og STU tilbud et i Holsted tilbyder således en specialiseret indsats hvor praktisk og teoretisk undervisning, socialpædagogik og behandling integreres i ét tilbud.

Hvilke linjer er der på STU i Holsted?

Kørekort til personbil
Håndværk og design
Kreativ linje
Kokkelinje
Medielinje
Grøn linje
Miljølinje
E–sport