Udviklingsplaner · Fokus på den enkelte

Målsætning

Med udgangspunkt i den kommunale handleplan, fra den unges myndighedssagsbehandler, udarbejder den unge sammen med kontaktpædagogen og lederen i fællesskab en udviklingsplan. Udviklingsplanen tager afsæt i de mål, som er beskrevet i denne Handleplan. Målene omdanner vi til delmål, som vi kan arbejde med i den praktiske pædagogiske hverdag.

Udviklingsplanen danner grundlag for løbende samtaler mellem den unge og kontaktpædagogen. Dette for at lave en løbende evaluering af de opsatte delmål, og derved for at kunne dokumentere den udvikling der løbende sker.
Ved disse samtaler tages der ligeledes stilling til, hvorvidt målene er opfyldt, om der er behov for nye delmål eller om de opsatte delmål fortsat er realistiske. Samtalerne og evalueringen skal dokumenteres skriftligt i vores interne journalsystem, og danner grundlaget i forbindelse med udarbejdelsen af de halvårlige statusrapporter, der sendes til myndighedssagsbehandleren forud for de lovmæssige opfølgningsmøder.

Effektmåling

Vi tager udgangspunk til udviklingsplanen til måling af effekten af vores daglige arbejde med beboeren. Udviklingsplanen indeholder fem fokuspunkter / overordnede emner:

1. Sundhed
2. Skoleforhold og læring/ beskæftigelse
3. Fritidsforhold og venskaber
4. Udvikling og adfærd
5. Familie

Udviklingsplanen danner grundlag for løbende samtaler mellem den unge og kontaktpædagogen.

Udviklingsplaner · Fokus på den enkelte

Målsætning

Med udgangspunkt i den kommunale handleplan, fra den unges myndighedssagsbehandler, udarbejder den unge sammen med kontaktpædagogen og lederen i fællesskab en udviklingsplan. Udviklingsplanen tager afsæt i de mål, som er beskrevet i denne Handleplan. Målene omdanner vi til delmål, som vi kan arbejde med i den praktiske pædagogiske hverdag.

Udviklingsplanen danner grundlag for løbende samtaler mellem den unge og kontaktpædagogen. Dette for at lave en løbende evaluering af de opsatte delmål, og derved for at kunne dokumentere den udvikling der løbende sker.
Ved disse samtaler tages der ligeledes stilling til, hvorvidt målene er opfyldt, om der er behov for nye delmål eller om de opsatte delmål fortsat er realistiske. Samtalerne og evalueringen skal dokumenteres skriftligt i vores interne journalsystem, og danner grundlaget i forbindelse med udarbejdelsen af de halvårlige statusrapporter, der sendes til myndighedssagsbehandleren forud for de lovmæssige opfølgningsmøder.

Effektmåling

Vi tager udgangspunk til udviklingsplanen til måling af effekten af vores daglige arbejde med beboeren. Udviklingsplanen indeholder fem fokuspunkter / overordnede emner:

1. Sundhed
2. Skoleforhold og læring/ beskæftigelse
3. Fritidsforhold og venskaber
4. Udvikling og adfærd
5. Familie

Udviklingsplanen danner grundlag for løbende samtaler mellem den unge og kontaktpædagogen.