Visitation

Visitationsprocessen er som følger:

Nye elever visiteres gennem leder Susan Steffensen.

  1. Visitation til botilbudet finder sted efter henvendelse fra den unges socialforvaltning. Botilbudet tager grundigt stilling til, om den pågældende unge vil kunne få udbytte af stedets værdier og målsætninger, og om den unge passer ind i rammerne for Botilbudet.

2. Herefter inviterer vi den unge, forældrene/netværk og sagsbehandler på besøg, og der afholdes visitationsmøde hvor den unge, sagsbehandler, leder samt pædagog fra Botilbudet deltager. Botilbudet viser rundt og fortæller om den overordnede målsætning, struktur, aktiviteter og muligheder.Den unge fortæller om sine behov, ønsker og interesser. (bakket op af sagsbehandler, evt. anden kontakt person) .På denne baggrund tages der beslutning og den unge flytter ind.Det er vigtigt, at den unge gerne vil indskrives, efter at han/hun har fået gennemgået målsætninger, program, rutiner og regler.

Umiddelbart efter indskrivning udarbejdes en Udviklingsplan på baggrund af kommunens handleplan og ev. andre oplysninger fra visiterende myndigheder og den unge selv. Udviklingsplanen benyttes til at få tydeliggjort de mål og delmål der er for den enkelte beboer. Udviklingsplanen bliver udarbejdet på baggrund af Sagsbehandlers handleplan og i samarbejde med den unge.