Visitation

Visitationsprocessen er som følger:

Nye beboere visiteres gennem leder Susan Steffensen.

  1. Visitation til botilbudet finder sted efter henvendelse fra de beboeres socialforvaltning. Botilbudet tager grundigt stilling til, om den pågældende beboere vil kunne få udbytte af stedets værdier og målsætninger, og om de beobere passer ind i rammerne for Botilbudet.

2. Herefter inviterer vi de bebobere, forældrene/netværk og sagsbehandler på besøg, og der afholdes visitationsmøde hvor de beboere, sagsbehandler, leder samt pædagog fra Botilbudet deltager. Botilbudet viser rundt og fortæller om den overordnede målsætning, struktur, aktiviteter og muligheder. De beboere fortæller om sine behov, ønsker og interesser. (bakket op af sagsbehandler, evt. anden kontakt person). På denne baggrund tages der beslutning og de beboere flytter ind. Det er vigtigt, at de beboere gerne vil indskrives, efter at han/hun har fået gennemgået målsætninger, program, rutiner og regler.

Umiddelbart efter indskrivning udarbejdes en Udviklingsplan på baggrund af kommunens handleplan og ev. andre oplysninger fra visiterende myndigheder og de boboere selv. Udviklingsplanen benyttes til at få tydeliggjort de mål og delmål der er for den enkelte beboer. Udviklingsplanen bliver udarbejdet på baggrund af Sagsbehandlers handleplan og i samarbejde med de beboere.