Weekender

I weekenderne er der hjemrejse/ besøg hos netværk for de unge, der ønsker dette. De der bliver tilbage på Botilbudet aftaler sammen med medarbejderne, hvad der skal ske, fx at der skal arrangeres udflugter eller andre aktiviteter. Dette kan ske i samarbejde med andre botilbud eller med lokalsamfundet.
Herudover er de unge velkomne til at invitere familie og andre fra deres sociale netværk til at komme på besøg på stedet.

Der bliver afholdt fødselsdage, hvor der bliver hygget igennem med kage, boller, mad eller hvad den unge selv ønsker, sammen med de personer den unge ønsker at invitere.