Case: Kørekort i farezonen

Vi taler meget om, hvordan vi rent faktisk praktisk kan opnå overensstemmelse i det virkelige liv. Det er nemmere sagt end gjort.

Her er en lille case om hvordan vi fik løst, at en af vores unge trods mange forhindringer alligevel fik taget kørekort. 

Om overensstemmelse

 

Når en ny beboer indskrives på Botilbudet, afklarer vi med vedkommende (og med hans anbringende kommune), hvad der for ham er mest vigtigt at satse på: udviklingsmæssigt og færdighedsmæssigt. Vi lægger herefter en plan sammen med ham for, hvad der skal til – og i hvilke tempi. Denne plan følger vi jævnligt op på, tager stikkene hjem og lægger ny og videre plan.

Nøgleordet i denne proces er: Overensstemmelse. 

Overensstemmelse i praksis

 

Overensstemmelse kan være nemmere sagt end gjort. Ofte vil der skulle mange forsøg til og mange – daglige – justeringer. Det er heller ikke konfliktfrit. Medarbejderne vil skulle finde på ideer til den bedste udgang på en myriade af små og store konflikter hver dag. 

Case om et kørekort i farezonen

 

En ung mand har som en af sine drømme og mål, at tage et kørekort. Han går i gang sammen med en anden ung. Teorien er ikke let, da begge de unge mænd har svært ved at læse. Den praktiske del fungerer fint. Kørelæreren tror på dem begge.

Så kommer der besked fra embedslægen, som ønsker mere dokumentation for at give grønt lys for én af de unge. Den unge mand mister modet og bliver meget frustreret og så kan det hele være lige meget.

Pædagogen tager med til lægen, og aftaler at indsamle mere viden om den unges sindstilsstand. Han indsamler derefter udtalelser fra andre, der kender den unge mand, og derefter kommer tilladelsen og projektet kan gå videre. 

Sådan gjorde vi

 

Pædagogen har først i samarbejde med de andre i personalegruppen analyseret, hvad der er beboerens situation – hvor er styrkeområderne, hvad er det næste, der skal ske og hvordan skal det ske – og hvorfor.
Så har kontaktpersonen aftalt planen med beboeren. Herefter skal den føres ud i virkeligheden. Og her støder der masser af hændelser til, der skal håndteres  – og sådan får vi løst problemerne et ad gangen.

Flere artikler om pædagogik:

SKAL VI DANSE – og sanse?

SKAL VI DANSE – og sanse?

Når vi hører musik med en tydelig regelmæssig puls, kan vi få lyst til at danse, slå takt eller nikke med hovedet.   Og når vi bevæger os til musik kan det regulere vores sindsstemninger og give os underholdning, afslapning, fornyet energi, stærk...

Psykoedukations-forløb

Psykoedukations-forløb

Psykoedukations-forløb, 1. del: På Botilbudet i Holsted er vi begyndt på et psykoedukations-forløb, hvor underviser er Brita-Marie J. Kappel fra Psykiatrien i Region Syddanmark. Et forløb, som skal styrke personalegruppens viden om traumer og PTSD, samt give brugbare...

Messen om Botilbud og STU

Messen om Botilbud og STU

Messen om Botilbud og STUBotilbudet Holsted deltog i messen"Ud i fremtiden" & messen arrangeret af"Ligeværd" i Kolding med fokus på STU   Som overskriften beskriver, så har vi haft nogle lærerige dage, hvor fokus specielt har været på vores STU-linje (særligt...