Pædagogen som tusindkunstner

Beboernes drømme af alle slags skal italesættes og  tages alvorligt. Derfor er pædagogikken på botilbudet anerkendende, den er ”learning by doing”,  den yder hjælp til struktur i beboerens liv og dagligdag, og den er ikke mindst inkluderende.

Det stiller store krav til det pædagogiske personale som skal være tusindkunstnere for at få det hele til at bevæge sig fremad.

 

Mange aktiviteter

Samtaler, samvær og deltagelse i mange aktiviteter fører med sig, at beboeren bliver mere og mere klar over, hvad han kan og vil. Jo flere situationer, der er positive, jo mere vil han være med til, vil han gøre.

Pædagogerne på Botilbudet må være opfindsomme. Hente faglig inspiration i pædagogiske modeller, men først og fremmest med indlevelse i den enkelte person, igennem opbygning af relationen, igennem aktiviteter og gode oplevelser, igennem drøftelse med kollegaer, finde frem til hvad der virker og baner vejen til udvikling hos den enkelte beboer.

 

Pilot i eget liv

Hverken Botilbud, pædagoger eller nogen andre kan sætte beboerne i god udvikling. Det kan kun de selv.
Ethvert menneske er pilot i egen indlæring, udvikling og i eget liv. Dette gælder også selv om mennesket har store vanskeligheder.

Det er vores opgave at hjælpe med, iscenesætte og garantere miljøet således, at den henviste beboer selv begynder at opdage, at han kan, at han er regnet og at han kan lære mere.

Vi søger dig, der er empatisk og har hjertet på det rigtige sted.

Kan du bevare overblikket i krisesituationer og sætter du samarbejdet med tværfaglige aktører samt kollegaer højt, ER det dig, vi har brug for.

Vi forventer af dig:

 • Du er uddannet pædagog.
 • Du har kendskab til unge med en anden etnisk baggrund og heraf sproglige udfordringer.
 • Du er robust både fysisk og psykisk.
 • Du kan arbejde selvstændigt og tage udgangspunkt i den unges behov.
 • Du er tydelig, struktureret og forudsigelig i både ord og handling.
 • Du kan bidrage aktivt med din pædagogiske faglighed.
 • Du deltager selvfølgelig i supervision.

Vi tilbyder:

 • En udfordrende hverdag.
 • Gode kollegaer.
 • Et engageret og innovativt arbejdsmiljø.
 • Gode fysiske rammer.
 • En arbejdsplads med udgangspunktt i helhedsorienteret pædagogik og psykologi.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at ringe til Leder Susan Steffensen på nr. 51977733 eller Hanne Harder på nr. 31184035.

Ansøgningen med CV, kopi af uddannelsespapirer mm. sendes senest d. 30.11.2022 til Susan Steffensen på E-mail: susan@botilbudet-holsted.dk

Flere artikler om pædagogik:

SKAL VI DANSE – og sanse?

SKAL VI DANSE – og sanse?

Når vi hører musik med en tydelig regelmæssig puls, kan vi få lyst til at danse, slå takt eller nikke med hovedet.   Og når vi bevæger os til musik kan det regulere vores sindsstemninger og give os underholdning, afslapning, fornyet energi, stærk...

Psykoedukations-forløb

Psykoedukations-forløb

Psykoedukations-forløb, 1. del: På Botilbudet i Holsted er vi begyndt på et psykoedukations-forløb, hvor underviser er Brita-Marie J. Kappel fra Psykiatrien i Region Syddanmark. Et forløb, som skal styrke personalegruppens viden om traumer og PTSD, samt give brugbare...

Messen om Botilbud og STU

Messen om Botilbud og STU

Messen om Botilbud og STUBotilbudet Holsted deltog i messen"Ud i fremtiden" & messen arrangeret af"Ligeværd" i Kolding med fokus på STU   Som overskriften beskriver, så har vi haft nogle lærerige dage, hvor fokus specielt har været på vores STU-linje (særligt...