Beboernes social udvikling og trivsel

På botilbudet er vi begyndt til fællesaktiviteter ud af huset, dette for at skabe nye relationer ud af huset for vores beboere, da de også har brug for at være sociale med andre end hinanden.

 

Vi vægter højt at vedligeholde sociale relationer og dette kan ske ved at deltage til forskellige fælles aktiviteter.

 

Vi er derfor begyndt til gymnastik hver tirsdag i Holsted for ligesindede – dette giver livskvalitet på en måde hvor vores beboere glæder sig til, at det bliver tirsdag kl. 18.15 så vi kan komme af sted, både for at lave gymnastik men ligeså vel for at bevare den gode relationer der er bygget op. Gymnastikken går hen og bliver sjov netop fordi de gode relation er opbygget.

 

Der er ligeledes bowling og klubaftener hvor det er de samme beboer der er med, dette giver igen et godt billede af hvor vigtigt det er at deltage. Når vi på botilbudet kan se at vores beboer trives i at være sociale sammen med andre- er der stor opbakning fra personalets side. Dette sker ved at vi allerede om mandagen snakker om gymnastik så vores beboere er klar til dette om tirsdagen.

 

Det kan blandt andet være brætspilsaften, filmaften, klip og klister osv. Dette igen for de samme, så de ser hinanden og vedligeholder relationen.

Messen om Botilbud og STU

Messen om Botilbud og STU

Messen om Botilbud og STUBotilbudet Holsted deltog i messen"Ud i fremtiden" & messen arrangeret af"Ligeværd" i Kolding med fokus på STU   Som overskriften beskriver, så har vi haft nogle lærerige dage, hvor fokus specielt har været på vores STU-linje (særligt...

Flere artikler om pædagogik:

ADL i praksis

ADL i praksis

I det daglige pædagogiske arbejde har vi fokus på almindelig daglig levevis. Det er ydmygt og vedvarende arbejde som handler om at højne beboerens almene velbefindende ved, at han anspores til at holde god hygiejne osv.

Inklusion i praksis

Inklusion i praksis

Botilbudet i lægger vægt på, at alle mennesker her på stedet lærer, at forskellighed ikke er forhindring, men at forskellighed er udtryk for mangfoldighed. Vi gør et stort nummer ud af, at der skal være plads til at alle – uanset størrelsen og arten af deres bidrag.

Kampagne for at samle affald på Rømø

Kampagne for at samle affald på Rømø

Kampagne for at samle affald på Rømø Havet optager omkring 71% af jordoverfladen, og dens balance er central for en bæredygtig fremtid. Miljøministeriet skriver: Hvert år driver mere end 1.000 tons affald i land på danske strande — og det er kun toppen af isbjerget,...