Psykoedukations-forløb, 1. del:

På Botilbudet i Holsted er vi begyndt på et psykoedukations-forløb, hvor underviser er Brita-Marie J. Kappel fra Psykiatrien i Region Syddanmark. Et forløb, som skal styrke personalegruppens viden om traumer og PTSD, samt give brugbare redskaber i arbejdet med vores beboere.

Første lektion gik ud på at forstå, hvad traumatiske oplevelser (fortiden) har af betydning for den enkelte. Det kan blandt andet være tab af nære relationer eller frygt og trusler. Traumer som hører fortiden til, men som har indflydelse på nutiden, i form af øget stress, øget vagtsomhed og et ødelagt filter til informationsbearbejdning, som giver tankemylder. Ved nutiden kan der også opleves traumeanfald udløst af triggere, der forbinder fortiden med nutiden.
Ofte har borgerne svært ved at forholde sig til nutiden, og taler derved ofte om fortiden og fremtiden. Generelt set sker der biologiske forandringer helt nede på celleniveau, og der ses ligeledes forandringer af perceptioner.

Der tales om den fleksibelhjerne, som består af ”tænker, føle og sanse”, men ved en ”traumehjerne” skelnes der ikke i mellem ”at tænke, føle og sanse”. Derimod er det hele ”smeltet sammen”, og traumehjernen har fokus på ”frys, flugt og kamp”.
Frys sker ofte i tilfælde af en stor afstand mellem én og truslen, hvor ”stop-op-og-lyt refleksen bliver aktiveret. Faren bliver registeret og det vurderes, hvad der er den bedste mulighed for at komme væk. Flugt er typisk det næste skridt. Det sker når afstanden mellem truslen og én selv bliver mindre. Sidste trin er kamp, som sker hvis det er umuligt for én at komme væk, og truslen kommer helt tæt på.

Den overdrevne vagtsomhed kan være ekstremt trættende og stressende rent fysisk. Psykisk trækker den al energien ud af bevidsthedsfunktioner som opmærksomhed, koncentration og hukommelse. Derfor kan det være svært og sommetider nærmest uoverkommeligt, at tage sig af ellers vante og genkendelige gøremål.

En spændende opstart af forløbet, hvor ovenstående også blev koblet på vores pædagogiske metode: KRAP. Der viser sammenhængen mellem undervisningen og vores allerede implementeret praksisfelt.

Psykoedukations-forløb, 2. del:

Brita-Marie J. Kappel fra Psykiatrien i Region Syddanmark har været forbi Botilbudet i Holsted igen. Anden del af vores psykoedukations forløb tog afsæt i en mere dybdegående beskrivelse/fortælling om traumehjernen og hjernens opbygning.

Den menneskelige hjerne består af 3 dele: Tættest på rygsøjlen ligger krybdyrhjernen, som regulerer kroppens grundlæggende funktioner. Rundt om findes den ældre pattedyrhjerne og tættest på kraniet ligger den nyere pattedyrhjerne, der rummer de egenskaber som vi betragter som særlig menneskelige.
Når vi møder udfordringer i vores hverdag, så forsøger vi at løse dem rationelt – dermed er det den nyere pattedyrhjerne, der er i gang.
I en krisesituation, hvor der ikke er tid til nærmere eftertanke, tager de ældre og mere primitive dele af hjernen over. På et splitsekund udløser vi en instinktiv reaktion og vi enten kæmper, flygter eller fryser.

Som beskrevet i første artikel af vores psykoedukations forløb, er der tale om den fleksibelhjerne, som består af ”tænke, føle og sanse”. Ved en ”traumehjerne” skelnes der ikke i mellem ”at tænke, føle og sanse”. Derimod er det hele ”smeltet sammen”, og traumehjernen har fokus på ”frys, flugt og kamp”.
Det er den ældre pattedyrhjerne og krybdyrhjernen, der tager over, når kroppen sættes i alarmberedskab. Det er en ekstrem stressende tilstand – nogle gange kan det dog være hensigtsmæssigt, da det gør at man kan handle hurtigere end man normalt ville kunne gøre.

Hvordan reagerer hjernen, så hvis vi har været udsat for massive traumer i en længere periode? I hjernen findes to centre ved navn amygdala og hippocampus. Amygdala sender oplysningerne videre til hippocampus, som opbevarer informationerne.
Når vi føler os truet er det amygdala, der sender signaler til kroppen. Imens nedprioriteres hippocampus, hvilket gør at ens hukommelse sættes helt eller delvis ud af spil. Derfor er der en del, som har været udsat for traumatiske oplevelser, der ikke kan huske præcist hvad der er sket. Men minderne er ikke væk, idet amygdala husker episoderne på et ubevidst niveau.
Kroppens alarmberedskab kan blive permanente. Lyde, lugte og indtryk som minder om de traumatiske oplevelser kan udløse voldsomme følelsesmæssige reaktioner. Ting der måske ikke i sig selv er farlige, bliver skræmmende fordi de måske vækker minder om fortiden.  
Den overdrevne vagtsomhed kan være ekstrem trættende og stressende rent fysisk. Ikke mindst så trækker den psykisk al energien ud af bevidsthedsfunktionerne. Det gør at det kan være uoverskueligt at skulle tage sig af ellers vante og genkendelig gøremål.
Hverdagstræk vi kender fra vores hverdag i arbejdet med beboerne, derfor er det så vigtigt at vi som professionelle har den nødvendige viden, der ligger bag adfærden.

Vi havde igen nogle spændende timer, hvor vi fik gået i dybden med traumehjernen.

R

Vi er altid klar til at hjælpe

Kontakt os!

Susan Steffensen

Susan Steffensen

Leder

Tel. 20 20 10 45

susan@botilbudet-holsted.dk

Christina Stounberg Vihrs

Christina Stounberg Vihrs

Socialrådgiver(Barsel)

 

christina@botilbudet-holsted.dk

Flere artikler om pædagogik:

Hvordan bliver vi bedre til affaldssortering?

Hvordan bliver vi bedre til affaldssortering?

Hvordan bliver vi bedre til affaldssortering?  I samarbejde med beboerne, har Botilbudet i Holsted haft et projekt, hvor der har været fokus på at finde anvendelige måder til at sortere affald på.Beboerne har været med i hele processen. Lige fra rengøring af...

De Olympiske-Lege: OL 2023

De Olympiske-Lege: OL 2023

De Olympiske-Lege: OL 2023  Fællesskab, konkurrence og samarbejde beskriver ganske præcist Botilbudet i Holsteds deltagelse i de Olympiske-Lege på Tvind.Igen i år var der langt op til én weekend fyldt med aktiviteter for alle. Arrangementet favner alle både dem,...

Haven og dens indflydelse på beboernes hverdag og livskvalitet

Haven og dens indflydelse på beboernes hverdag og livskvalitet

Haven og dens inflydelse på beboernes hverdag og livskvalitet   Botilbudet i Holsted åbnede vores have for at give besøgende en unik mulighed for at opleve vores smukke have i samarbejde med naturfrednings foreningen. Vi har gavnet biodiversitet, ved at så vilde...