SKAL VI DANSE – og sanse?

Hvem kan sidde stille til en tosset melodi?

Når vi hører musik med en tydelig regelmæssig puls, kan vi få lyst til at danse, slå takt eller nikke med hovedet.

 

Og når vi bevæger os til musik kan det regulere vores sindsstemninger og give os underholdning, afslapning, fornyet energi, stærk følelsesoplevelse, adspredelse, afløb for følelser, meditation, fordybelse og trøst.

SANSE DANSE

“Sanse Danse” er på vores ugeskema og handler om træning af sanser gennem dans, sang og musik. Træningen tilrettelægges i rette doser og individuelt primært med fokus på beboers adfærd, aflæsning af de signaler beboer måtte udsende på dagen samt sanse- og skånebehov og ikke mindst ud fra beboers egne ønsker/interesser.

Når vi arbejder med rytmer og sang, kommer de fleste af vores beboers sanser grundigt i spil, hvilket er særligt hjernestimulerende. Via stimulering, leg og bevægelse udvikles vores beboers sanser. Der opstår en sanseintegration (hjernens evne til at kunne modtage og bearbejde stimuli), når de forskellige indtryk samles i hjernen. Netop sanserne har enorm betydning både for udvikling og vedligeholdelse af vores beboers evne til at udtrykke sig/kommunikere f.eks. i form af følelser beboere imellem og deres omgivelser.

Når vi træner sanserne, motionerer vores beboere samtidig deres følelser og tanker. At spille/høre musik, synge og danse sammen er sociale interaktioner, der kan skabe oplevelser af samhørighed og fælles følelsesoplevelse.

Vi er også, i denne form for aktivitet, opmærksom på at den enkelte beboer ikke bliver overstimuleret, da det kan have den lige modsatte effekt, af det vi ønsker. Derfor har vi klare aftaler om, at man er velkommen til at sige nej, trække sig eller stå og kigge på.

“Sanse Danse” indgår ligeledes i vores overordnet tanke om MENTAL SUNDHED.

Tak for dansen – for dans (og musik, sang og “sjov” kreativitet) kan skabe glæde i nuet, livslange minder, og kropslige fortællinger i fremtiden!

Aktivitets – og Samværstilbud §104

Målet er at forbedre den unges personlige færdigheder, øge livskvaliteten ved at indgå i en meningsfuld hverdag med indhold, struktur, aktiviteter og fællesskab, samt at udvide den unges horisont. Læs mere

Flere artikler om pædagogik:

Psykoedukations-forløb

Psykoedukations-forløb

Psykoedukations-forløb, 1. del: På Botilbudet i Holsted er vi begyndt på et psykoedukations-forløb, hvor underviser er Brita-Marie J. Kappel fra Psykiatrien i Region Syddanmark. Et forløb, som skal styrke personalegruppens viden om traumer og PTSD, samt give brugbare...

Messen om Botilbud og STU

Messen om Botilbud og STU

Messen om Botilbud og STUBotilbudet Holsted deltog i messen"Ud i fremtiden" & messen arrangeret af"Ligeværd" i Kolding med fokus på STU   Som overskriften beskriver, så har vi haft nogle lærerige dage, hvor fokus specielt har været på vores STU-linje (særligt...

Beboernes social udvikling og trivsel

Beboernes social udvikling og trivsel

Beboernes social udvikling og trivsel På botilbudet er vi begyndt til fællesaktiviteter ud af huset, dette for at skabe nye relationer ud af huset for vores beboere, da de også har brug for at være sociale med andre end hinanden.   Vi vægter højt at vedligeholde...

SKAL VI DANSE – og sanse?

Hvem kan sidde stille til en tosset melodi?

Når vi hører musik med en tydelig regelmæssig puls, kan vi få lyst til at danse, slå takt eller nikke med hovedet.

 

Og når vi bevæger os til musik kan det regulere vores sindsstemninger og give os underholdning, afslapning, fornyet energi, stærk følelsesoplevelse, adspredelse, afløb for følelser, meditation, fordybelse og trøst.

SANSE DANSE

“Sanse Danse” er på vores ugeskema og handler om træning af sanser gennem dans, sang og musik. Træningen tilrettelægges i rette doser og individuelt primært med fokus på beboers adfærd, aflæsning af de signaler beboer måtte udsende på dagen samt sanse- og skånebehov og ikke mindst ud fra beboers egne ønsker/interesser.

Når vi arbejder med rytmer og sang, kommer de fleste af vores beboers sanser grundigt i spil, hvilket er særligt hjernestimulerende. Via stimulering, leg og bevægelse udvikles vores beboers sanser. Der opstår en sanseintegration (hjernens evne til at kunne modtage og bearbejde stimuli), når de forskellige indtryk samles i hjernen. Netop sanserne har enorm betydning både for udvikling og vedligeholdelse af vores beboers evne til at udtrykke sig/kommunikere f.eks. i form af følelser beboere imellem og deres omgivelser.

Når vi træner sanserne, motionerer vores beboere samtidig deres følelser og tanker. At spille/høre musik, synge og danse sammen er sociale interaktioner, der kan skabe oplevelser af samhørighed og fælles følelsesoplevelse.

Vi er også, i denne form for aktivitet, opmærksom på at den enkelte beboer ikke bliver overstimuleret, da det kan have den lige modsatte effekt, af det vi ønsker. Derfor har vi klare aftaler om, at man er velkommen til at sige nej, trække sig eller stå og kigge på.

“Sanse Danse” indgår ligeledes i vores overordnet tanke om MENTAL SUNDHED.

Tak for dansen – for dans (og musik, sang og “sjov” kreativitet) kan skabe glæde i nuet, livslange minder, og kropslige fortællinger i fremtiden!

Aktivitets – og Samværstilbud §104

Målet er at forbedre den unges personlige færdigheder, øge livskvaliteten ved at indgå i en meningsfuld hverdag med indhold, struktur, aktiviteter og fællesskab, samt at udvide den unges horisont. Læs mere